SAD Rejonowy w Piszu IV Wydzial ksiąg Wieczystych

Teatr Stygmator - Poezja i Muzyka w Ogrodzie

Temat: prośba do p. Bebiak
Przy składaniu wniosku (albo na konto sądu) zapłacisz od tych hipotek opłatę sądową: 338,30,-zł + 185,-zł. Od razu Cię uprzedzam, że z mocy szczególnego rozporządzenia może nie być opłaty sądowej przy kredycie na budownictwo mieszkaniowe. Z ostrożności piszę: moze nie być bo ostatnio coś się w sądzie w tej mierze niejednolitego porobiło i część wydziałów pobiera a część nie. Myślę jednocześnie, że ... o wniosek o wpis do hipoteki jak powinien > brzmieć. W niektórych wydziałach bynajmniej warszawskiego sądu już są wnioski komputerowe, a jeśli w Twoim by nie było to piszesz mniej więcej tak: Iza B. zam. .. Do Sądu Rejonowego w .. ... Wydział Ksiąg Wieczystych dot. KW .... (tu nr księgi budynku) wartość przedmiotu: 103 315,-zł i 51 657,-zł Wniosek Składajac w załączeniu oświadczenie banku ....... (opisać jakiego), REGON: ..........., z dnia ........, znak: ......... wnoszę o wpisanie w Dziale IV ksiegi wieczystej, która zostanie urządzona dla stanowiącej moją własność nieruchomości położonej w ............ przy ulicy ......., oznaczonej jako lokal mieszkalny numer .........(po odłączeniu tegoż lokalu z ksiegi wieczystej KW nr ......* zgodnie z wnioskiem zawartym w Akcie notarialnym, repertorium A nr ......../..**) dwóch...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,10588093,10588093,prosba_do_p_Bebiak.html